Na nagrodach dla urzędników się nie oszczędza! Zobaczcie sami

Zapytaliśmy wszystkie samorządy w powiecie, ile pieniędzy w poprzednim roku burmistrzowie i wójtowie przeznaczyli na nagrody dla swoich pracowników. Zobaczcie, kto był hojny, a kto nie dał nic

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła

Burmistrz Jasła, podobnie jak w ubiegłym roku, nie udostępnił całego zestawienia z konkretnie przypisanymi kwotami do pracownika. Podał jedynie wysokość nagród przyznanych dla urzędników pełniących funkcje publiczne. Do tego przedziały kwotowe dla poszczególnych stanowisk urzędniczych. Łącznie w 2016 r. na nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Jasła zostało przeznaczone 207 046 zł. Dostali je :- Antoni Pikul, zastępca burmistrza --2500 zł, - Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza - 2500 zł,- Paweł Rzońca, sekretarz miasta -- 2500 zł,- Jacek Borkowski, skarbnik miasta - -2500 zł,- Magdalena Betlej-Kuc, inspektor w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat- - 1100 zł,- Daniel Domasławski,kierownik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat -- 1500 zł, - Wojciech Głowa,kierownik Wydziału Geodezji - 1900 zł,- Julita Krajewska, podinspektor w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat - - 1100 zł,- Beata Owińska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - 1400 zł,- Wioletta Wyżkiewicz, inspektor w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat - 800 zł, Przedziały kwotowe, w jakich burmistrz Pabian przyznał nagrody:• kierownicy wydziałów: 1400 zł -2500 zł• z-ca kierownika wydziału: 1050 zł - 1600 zł• stanowiska urzędnicze (inspektor, podinspektor, referent): 600 zł - 1500 zł• stanowiska pomocnicze i obsługi: 200 zł - 900 zł

Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc

Burmistrz Kołaczyc, podobnie jak w ubiegłym roku, nie udostępniła całego zestawienia z konkretnie przypisanymi kwotami do pracownika. Podała jedynie wysokość nagród przyznanych dla urzędników pełniących funkcje publiczne. Do tego przedziały kwotowe dla poszczególnych stanowisk urzędniczych. Burmistrz Małgorzata Salacha wydała na nagrody za 2016 rok w sumie 50 466 zł. Dostali je:- Jerzy Sypień, zastępca burmistrza - 2090,72 zł- Maria Dziok, skarbnik - 2090,72 zł- Marta Baran, sekretarz - 2090,72 zł- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych urzędniczych otrzymali nagrody w przedziale kwotowym od 1044,86 zł do 2238,97 zł- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych otrzymali nagrody w przedziale kwotowym od 1393,48 zł do 1742,10 zł- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi otrzymali nagrody w przedziale kwotowym od 1044,86 zł do 1393,48 zł.

Pracownicy otrzymali nagrody za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, dyspozycyjność a także wykonywanie dodatkowych zadań.

Grzegorz Bara, wójt Nowego Żmigrodu

Na nagrody dla pracowników urzędu w 2016 roku wójt przeznaczył ponad 40 460 złotych. Wszystkie, to nagrody uznaniowe. Otrzymali je:- Radosław Kujawski, zastępca wójta - 4600 zł- Czesława Żarnowska, sekretarz - 1000 zł- Justyna Szot, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 1000 zł- Zuzanna Kostrząb, kierownik referatu OSS - 1000 zł- Jerzy Pietruś, kierownik referatu IOŚ- 1000 zł- Łukasz Adamski, inspektor - 2500 zł- Mieczysława Basista, inspektor - 1000 zł- Agnieszka Bracik, inspektor - 1000 zł- Jolanta Brojek, inspektor -3500 zł- Barbara Brudnik, inspektor - 2440 zł- Maria Ciomcia, inspektor - 1000 zł- Bożena Kmiecik, inspektor - 1000 zł- Renata Małopolska, inspektor - 1000 zł- Małgorzata Marciniec, inspektor -500 zł- Eleonora Siwińska, inspektor -1000 zł- Sylwia Sudyka, inspektor - 2010 zł- Wioleta Sztelma, inspektor - 1000 zł- Maria Wielgosz, inspektor - 1000 zł- Grzegorz Ziomek, inspektor - 2010 zł- Maria Kowalska, inspektor - 1000 zł- Łukasz Czekaj, starszy informatyk - 1000 zł- Olga Szarzyńska, podinspektor - 1000 zł- Małgorzata Marchewka, młodszy referent 500 zł- Gabriela Dąbrowska, pomoc administracyjna - 1000 zł- Anna Skoułda, pomoc administracyjna - 1000 zł- Bartłomiej Tarczyński, pomoc administracyjna - 500 zł- Dariusz Piekuś, pomoc administracyjna - 500 zł- Magdalena Gondek, pomoc administracyjna - 500 zł- Monika Źrebiec, pomoc administracyjna - 500 zł- Małgorzata Łącka, robotnik gospodarczy - 600 zł- Krzysztof Potera, konserwator - 600 zł- Barbara Marszałek, sprzątaczka - 600 zł- Mariola Bęben, sprzątaczka - 600 zł

Zbigniew Staniszewski, wójt Dębowca

Wójt gminy udostępnił nam kwoty nagród wraz z podaniem imion, nazwisk i pełnionych stanowisk dla osób piastujących w urzędzie funkcje publiczne. Zapytaliśmy jednak o nagrody dla wszystkich urzędników z imienia i nazwiska. Wójt odmówił i podał jedynie przedział kwotowy. W 2016roku wójt wydał na nagrody 31 100 zł ,dostali je:- Stanisław Spólnik, sekretarz - 500 zł- Dorota Jeziorowska, skarbnik - 1600 zł- Sabina Gugulska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, kierownik referatu - 1300 zł- Edyta Muszka, kierownik referatu - 1300 zł- Grażyna Ochała (do 30.07.2016 r.), kierownik referatu - 500 zł- Edyta Gliwa, zast. kierownika USC - 1200 zł- Maria Chochołek, inspektor - 1000 zł- Krystyna Gotfryd, inspektor - 1150 zł- Tomasz Kuchta, inspektor - 1100 zł- Irena Jurusik, inspektor - 800 zł- Agnieszka Karpeta, referent - 500 zł- Jolanta Kołdarz, inspektor - 1150 zł- Anna Kosiek, inspektor - 1300 zł- Franciszka Krupa, inspektor - 500 zł- Andrzej Kwiatkowski, inspektor - 1150 zł- Agnieszka Libuszowska, podinspektor - 1150 zł- Elżbieta Mroczka, inspektor - 1100 zł- Joanna Nowak, referent - 1100 zł- Anna Pankiewicz, inspektor - 2000 zł (za wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, za przejęcie części obowiązków po pracowniku, który przeszedł na emeryturę)- Izabela Rzońca, inspektor - 2000 zł (za wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, za przejęcie części obowiązków po pracowniku, który przeszedł na emeryturę)- Barbara Stanek, inspektor -1100 zł- Barbara Ślusarczyk, inspektor - 1100 zł- Mirosława Ślusarczyk, inspektor 500 zł- Magdalena Wójtowicz, inspektor -1100 zł. Przedziały kwotowe, w jakich wójt przyznał nagrody:- stanowiska kierownicze - 500 - 1600 zł- inspektorzy, referenci - 500 - 2000 zł- stanowiska pomocnicze - 300 - 1000 zł

Stanisław Pankiewicz, wójt Gminy Jasło

Wójt na nagrody przeznaczył 155 550 zł. Wszystkie to nagrody uznaniowe. Otrzymali je:- Beata Jagieła, kierownik referatu - 3900 zł- Paweł Wójcikiewicz, inspektor - 3100 zł- Małgorzata Czech, inspektor - 3200 zł- Wojciech Koczoń, inspektor - 2800 zł- Joanna Kozłecka, inspektor - 3200 zł- Marek Zajchowski, inspektor -3050 zł- Renata Zajdek, zast. gł. księgowego - 3050 zł- Magdalena Grasela, inspektor - 3050 zł- Joanna Madejczyk, inspektor - 3050 zł- Beata Czochara, inspektor - 3050 zł- Lucyna Trznadel, inspektor - 3050 zł- Maria Setlak, inspektor - 3050 zł- Irena Konieczna, inspektor - 3050 zł- Elżbieta Szpak, inspektor - 3050 zł- Ryszard Dybaś, inspektor -3050 zł- Grażyna Różycka, inspektor - 3050 zł- Halina Dybaś, inspektor - 3050 zł- Maria Sowa, inspektor 3050 zł- Barbara Jędrysik, inspektor - 3050 zł- Bogdan Wójtowicz, inspektor - 3050 zł- Wiesława Siwiec, kierownik referatu - 4400 zł- Zofia Dykas, inspektor - 3050 zł- Teresa Stachaczyńska, inspektor -3050 zł- Wioletta Władyka, inspektor - 3050 zł- Elżbieta Haduch, inspektor - 3000 zł- Bogusława Baczyńska, inspektor -3050 zł- Józef Lubaś, inspektor - 3050 zł- Piotr Sikora, inspektor - 3050 zł- Henryk Motkowicz, zastępca wójta - 5700 zł- Małgorzata Dubiel, sekretarz - 6100 zł- Janusz Pawlik, skarbnik - 5600 zł- Ryszard Olbrot, kierownik referatu- 4700 zł- Ewa Rucińska, inspektor - 3050 zł- Grażyna Polak, inspektor - 2400 zł- Anna Witalis, kierownik USC -3700 zł- Halina Zając, zast. kierownika USC - 3300 zł- Przemysław Myśliwiec, radca prawny - 4300 zł. Przedziały kwotowe na poszczególnych stanowiskach:- kierownik referatu - 3900 - 4700 zł- inspektor 2400 - 3200 zł- stanowiska pomocnicze i obsługi 2300 - 3100 zł

Kazimierz Miśkowicz, wójt Krempnej

W Krempnej pracownikom urzędu, oprócz ustawowo przyznawanych trzynastych pensji, wójt nie przyznał dodatkowych nagród. Nie z powodu braku zaangażowania pracowników, ale z powodu braku możliwości finansowych gminy, której dochody budżetowe nie pokrywają podstawowych wydatków bieżących.

Rafał Papciak, wójt Brzysk

W gminie Brzyska wójt wydał 23 500 zł na nagrody. Wszyscy dostali je jako nagrody okolicznościowe przyznawane na podstawie ustawy oraz zarządzenia wójta Gminy Brzyska z 2016 r. Dostali je:
- Mikoś Grzegorz, sekretarz - 500 zł- Wolska Janina , skarbnik - 500 zł- Nocek Maria, inspektor - 500 zł- Pacana Maria, inspektor - 500 zł- Wojdyła Zofia, inspektor - 500 zł- Wojdyła Bogusława, inspektor - 500 zł- Furman Halina, inspektor - 500 zł- Nowak Maria, inspektor - 500 zł- Maguda Bogdan, kierownik - 500 zł- Smoleń Anna, p.o. kierownika - 500 zł- Nocek Marcisz - Barbara, główny specjalista - 250 zł- Urban Wiesława, inspektor - 500 zł- Brzeżowski Maksymilian, specjalista -- 500 zł- Rączka Ryszard, informatyk - 200 zł- Czech Łukasz, kierownik - 500 zł- Jurkowska Dorota , specjalista -500 zł- Marcin Wolski, specjalista - 500 zł- Maguda Marta, referent -500 zł- Przepióra Beata, kierownik - 500 zł- Wachel Zofia, kierownik - 500 zł- Węgrzyn Krzysztof, referent -5 00 zł nagrody okolicznościowej + 300 zł nagrody uznaniowej za dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązki wynikające z umowy o pracę - Pięta Waldemar, referent - 500 zł- Szpak Anna, referent - 375 zł- Klimczak Agata, referent - 500 zł- Misiewicz Karolina, inspektor - 500 zł nagrody okolicznościowej + 1000 zł uznaniowej za dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązki wynikające z umowy o pracę- Szot Elżbieta, specjalista - 500 zł- Madejczyk Piotr, pomoc administracyjna - 500 zł- Pietrucha Małgorzata, referent - 500 zł + 500 zł nagrody uznaniowej za dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązki wynikające z umowy o pracę- Gustek Monika, pomoc administracyjna - 500 zł- Dziedzic Ewelina, pomoc administracyjna 500 zł - Wolski Rafał, referent -500 zł- Augustynek Monika, referent - 500 zł- Krajciewicz Agnieszka, referent - 500 zł. Pracownicy obsługi:- Stój Krystyna, robotnik gospodarczy - 250 zł- Kardaś Barbara, robotnik gospodarczy - 125 zł- Niezgoda Jan, robotnik gospodarczy - 500 zł- Przewoźnik Józef, robotnik gospodarczy - 500 zł

Jan Czubik, wójt Tarnowca

Wójt na nagrody za 2016 rok wydał 28 800 zł. Wszystkie nagrody były uzasadnione zaangażowaniem i wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych.- Krzysztof Augustyn, zastępca wójta - 2000 zł- Józef Oberc, skarbnik - 2000 zł- Wiktor Barański, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 1000 zł- Halina Lazar, kierownik Wydziału Gospodarczego - 1000 zł- Barbara Kurzawa, inspektor (osoba wydająca decyzje administracyjne) - 1000 zł- Krystyna Kasprzyk, inspektor (osoba wydająca decyzje administracyjne) - 1000 zł - Magdalena Kania, osoba wydająca decyzje administracyjne 1000 zł. Wszyscy pracownicy pracujący na stanowiskach urzędniczych dostali po 1000 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Zenon Szura, wójt Skołyszyna

Wójt w 2016 r. na nagrody przeznaczył 29 050 zł. Wszystkie nagrody zostały przyznane zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Skołyszyn.Lista nagrodzonych:- Urszula Grycha, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -650 zł- Janina Byczek, sekretarz- 800 zł- Jacek Kędzior, skarbnik - 1500 zł- Stanisław Pawluś, zastępca wójta - 800 zł, Przedziały kwotowe nagród na poszczególnych stanowiskach:- kierownik referatu - 650 - 1500 zł- inspektor - 600 - 650 zł- podinspektor - 600 - 1000 zł- radca prawny - 800 - 1500 zł- pomoc administracyjna - 400 - 600 zł- pracownik obsługi - 500 - 600 zł

Mariusz Pykosz, wójt Osieka Jasielskiego

W 2016 roku wójt Mariusz Pykosz nie przyznał nagród dla pracowników urzędu pełniących funkcje publiczne, jak również dla pracowników nie pełniących funkcji publicznych.

GM

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3