MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Składy nowych rad we wszystkich gminach powiatu jasielskiego

Bogdan Hućko
Bogdan Hućko
Polska Press
Mieszkańcy powiatu jasielskiego wybrali wójtów oraz radnych gminnych. Poniżej prezentujemy składy rad na nową kadencję w poszczególnych gminach.

Rada Gminy Brzyska

Grzegorz Józef Stanek (KWW Ku Lepszej Przyszłości) – Błażkowa – 122 głosy (68,16 proc.)
Przemysła Kamil Madej (KWW Lepsze Jutro dla Gminy Brzyska) – Błażkowa – 68 głosów (42,77 proc.)
Aleksander Piotr Maguda (KWW Ku Lepszej Przyszłości) – Błażkowa – 107 głosów (68,15 proc.)
Grzegorz Rakoczy (KWW Rozwój Brzysk) – Błażowa – 80 głosów (37,38 proc.)
Piotr Wojciech Węgrzyn (KWW Lepsze Jutro dla Gminy Brzyska) – Brzyska – 101 głosów (59,41 proc.)
Ewelina Maria Dziedzic (KWW Lepsze Jutro dla Gminy Brzyska) – Brzyska – 95 głosów (52,78 proc.)
Tomasz Jan Kozak (KWW Sołtysi Razem) – Brzyska – 135 głosów (63,68 proc.)
Józef Nocek (KWW Razem dla Gminy Brzyska) – Brzyska – 99 głosów (50 proc.)
Adam Jan Potrzeba (KWW Razem dla Gminy Brzyska) – Brzyska – 84 głosy (38,89 proc.)
Jerzy Paweł Jurkowski (KWW Razem dla Gminy Brzyska) – Kłodawa – 90 głosów (55,21 proc.)
Rafał Dominik Wojdyła (KWW Rozwój Brzysk) – Ujazd – 149 głosów (63,68 proc.)
Stanisław Paweł Papciak (KWW Sołtysi Razem) – Wróblowa – 138 głosów (84,66 proc.)
Stanisław Józef Madejczyk (KWW Razem dla Gminy Brzyska) – Wróblowa (nie miał kontrkandydata)
Małgorzata Grzyb (KWW Razem dla Gminy Brzyska) – Lipnica Dolna – 147 głosów (49,66 proc.)
Jan Niezgoda (KWW Rozwój Brzysk) – Dąbrówka – 143 głosy (50,53 proc.)

Rada Gminy Dębowiec

Paweł Michał Mastej (KWW Wolanie 2024) – Wola Cieklińska – 132 głosy (48 proc.)
Piotr Józef Poliwka (KWW Nasza Gmina) – Cieklin – 284 głosy (89,03 proc.)
Piotr Mirosław Gołuch (KWW Zgoda) – Cieklin – 117 głosów (50 proc.)
Stefan Adam Martauz (KWW Nasza Gmina) – 170 głosów (65,38 proc.)
Bolesława Krystyna Mastaj (KWW „Wspólne Dobro”) – Łazy Dębowieckie – 162 głosy (62,79 proc.)
Małgorzata Danuta Nowakowska (KWW Nasza Gmina) – Dębowiec – 199 (77,43 proc.)
Marzena Agata Więcek (KWW Nasza Gmina) – Dębowiec – 151 głosów (72,25 proc.)
Krzysztof Tadeusz Michalski (KWW Nasza Gmina) – Dębowiec - 165 głosów (64,45 proc.)
Witold Wątroba (KWW Nasza Gmina) – Dębowiec (nie miał kontrkandydatów)
Barbara Bronisława Setlak (KWW Nasza Gmina) – Majscowa – 113 głosów (58,25)
Janusz Franciszek Wiatr (KWW Nasza Gmina) – Zarzecze – 143 głosy(71,50 proc.)
Teresa Pachana (KWW Nasza Gmina) – Zarzecze – 159 głosów (66,53 proc.)
Zofia Katarzyna Misiołek (KWW Nasza Gmina) – Wola Dębowiecka (nie miała kontrkandydatów)
Dorota Maria Sroka – Lewosz (KWW Nasza Gmina) – Dobrynia – 128 głosów (64,97 proc.)
Wiesław Pięta (KWW Nasza Gmina) – Folusz – 132 głosy (77,65 proc.)

Rada Gminy Jasło

Małgorzata Anna Maziarka (KWW Moja Mała Ojczyzna) – Kowalowy – 175 głosów (47,04 proc.)
Wioletta Hap (KWW Jedność Lokalna) – Warzyce – 244 głosy (63,54 proc.)
Dariusz Mirosław Buba (KWW Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasło) – Warzyce – 199 głosów (63,78 proc.)
Józef Dziedzic (KWW Jedność Lokalna) – Zimna Woda – 192 głosy (39,18 proc.)
Waldemar Macek (KWW Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasło) – Niepla – 210 głosów (50,12 proc.)
Rafał Piotr Czekalski (KWW Jedność Lokalna) – Szebnie – 275 głosów (57,53 proc.)
Marek Kmiecik (KWW Jedność Lokalna) – Wolica – 208 głosów (30,68 proc.)
Mieczysław Baran (KWW Wspólna Gmina) – Łaski – 182 głosy (43,23 proc.)
Maciej Wojciech Jagielski (KWW Macieja Jagielskiego) – Niegłowice – 373 głosy (69,20 proc.)
Krzysztof Kazimierz Brągiel (KWW Jedność Lokalna) – Osobnica (nie miał kontrkandydatów)
Wincenty Józef Ochwat (KWW Jedmość Lokalna) – Osobnica – 164 głosy (34,02 proc.)
Łukasz Józef Kosiek (KWW Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasło) – Osobnica – 164 głosy (39,71 proc.)
Jan Bogusław Czajka (KWW Jedność Lokalna) – Trzcinica – 175 głosów (47,68 proc.)
Magdalena Dorota Głowaty (KWW Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasło) – Trzcinica – 200 głosów (37,24 proc.)
Macin Gustek (KWW Wspólna Gmina) – Opacie – 245 głosów (49,10 proc.)

Rada Miejska w Kołaczycach

Aleksander Józef Śliż (KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami) – Krajowice - 54 głosy (26,60 proc.)
Andrzej Michał Maziarz (KWW Razem dla Gminy) – Kołaczyce – 137 głosów (35,68 proc.)
Stefan Mieczysław Podgórski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Kołaczyce – 108 głosy (32,43 proc.)
Kamila Otylia Żołądź (KWW Razem dla Gminy) – Nawsie Kołaczyckie – 72 głosy (29,15 proc.)
Tomasz Marcin Dąbrowski (KWW Rozwój dla Gminy Kołaczyce) – Nawsie Kołaczyckie - 121 głosów (40,88 proc.)
Tomasz Jakub Namysł (KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami) – Nawsie Kołaczyckie – 120 głosów (43,01 proc.)
Grzegorz Józef Leśniak (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Bieździedza – 121 głosów (39,67 proc.)
Piotr Andrzej Hendzel (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Bieździedza – 171 głosów (52,62 proc.)
Grzegorz Jan Żmuda (KWW Razem dla Gminy) – Bieździadka – 155 głosów (48,90 proc.)
Rafał Paweł Podgórski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Kołaczyce – 76 głosów (27,34 proc.)
Mateusz Jacek Michalec (KWW Razem dla Gminy) – Lublica – 111 głosów (39,93 proc.)
Danuta Baran (KWW Razem dla Gminy) – Sieklówka – 78 głosów (31,20 proc.)
Agata Ochałek – Skałba (KWW Razem dla Gminy) – Sieklówka – 104 głosy (41,11 proc.)
Stanisław Jan Rogaczewski (KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami) – Sowina – 79 głosów (42,93 proc.)
Wioleta Garstka (KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami) – Sowina – 68 głosów (39,31 proc.)

Rada Gminy Krempna

Janusz Kuczała (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Ożenna – 27 głosów (56,25 proc.)
Roman Michał Cichoń (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Wyszowatka – 24 głosy (51,06 proc.)
Rafał Wojciech Bilski (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Kotań – 41 głosów (82 proc.)
Mariusz Bryjak (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Kotań – 41 głosów (51,25 proc.)
Czesław Skocz (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Krempna – 35 głosów (83,33 proc.)
Bożena Kogut – Janus (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Krempna (nie miała kontrkandydatów)
Kazimierz Ludwik Szymczyk (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Krempna – 30 głosów (69,77 proc.)
Bogdan Piotr Szot (KWW Twój Głos – Twoja Gmina) – Krempna – 35 głosów (51,47 proc.)
Patrycja Natalia Joachimiak (KWW Twój Głos – Twoja Gmina) – Polany – 41 głosów (53,25 proc.)
Halina Dziadosz (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Polany – 45 głosów (78,95 proc.)
Maria Janina Sanicka (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Myscowa (nie miała kontrkandydatów)
Kinga Ewelina Leputa (KWW Aktywne Kobiety Myscowa) – Myscowa – 28 głosów (54,90 proc.)
Elżbieta Marzena Salwa (KWW Twój Głos – Twoja Gmina) – Świątkowa Mała – 13 głosów (65 proc.)
Przemysław Andrzej Telep (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Świątkowa Wielka – 24 głosy (52,17 proc.)
Stanisława Sanicka (KWW Razem dla Gminy Krempna) – Świątkowa Wielka – 24 głosy (75 proc.)

Rada Gminy Nowy Żmigród

Piotr Michał Kudłaty (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Nowy Żmigród – 113 głosów (35,53 proc.)
Mateusz Edmund Smyka (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Nowy Żmigród – 166 głosów (56,27 proc.)
Dorota Romanek (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Toki – 153 głosy (52,22 proc.)
Dawid Daniel Kmiecik (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Grabanina – 123 głosy (41,69 proc.)
Grzegorz Edward Munia (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Nienaszów – 144 głosy (53,33 proc.)
Ryszard Józef Kusz (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Łysa Góra – 140 głosów (50,36 proc.)
Krzysztof Mariusz Janusz (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Łężyny – 209 głosów (69,21 proc.)
Tomasz Dariusz Kmieć (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Gorzyce – 149 głosów (78,01 proc.)
Henryk Strzelec (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Stary Żmigród – 222 głosy (79,29 proc.)
Tadeusz Miśkowicz (KWW Samorząd dla Mieszkańców) – Brzezowa – 176 głosów (53,01 proc.)
Dariusz Józef Bułka (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Makowiska – 91 głosów (52,60 proc.)
Adam Andrzej Harowicz (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Desznica – 101 głosów (58,38 proc.)
Andrzej Bronisław Głodziak (KWW Razem dla Nowego Żmigrodu) – Mytarz – 244 głosy (65,24 proc.)
Jan Józef Parylak (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród) – Kąty – 144 głosy (70,59 proc.)
Zygmunt Franciszek Mroczka (KWW „Razem dla Kątów” – Kąty – 107 głosów (56,91 proc.)

Rada Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Piotr Kowalski (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Czekaj – 73 głosy (54,07 proc.)
Krzysztof Władysław Kiciliński (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Samoklęski – 114 głosów (45,97 proc.)
Piotr Paweł Wojdacz (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Samoklęski – 108 głosów (59,34 proc.)
Dariusz Krzysztof Brej (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Pielgrzymka – 67 głosów (40,12 proc.)
Paweł Józef Ciuła (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Pielgrzymka – 118 głosów (62,43 proc.)
Bogdan Józef Twardzik (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Mrukowa – 42 głosy (29,58 proc.)
Daniel Socha (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Mrukowa – 57 głosów (58,76 proc.)
Krzysztof Bogusław Witusik (KWW Marka Rączki) – Osiek Jasielski – 61 głosów (40,13 proc.)
Tadeusz Jan Zawisza (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Osiek Jasielski – 81 głosów (41, 75 proc.)
Stanisław Franciszek Dziadosz (KWW Marka Rączki) – Zawadka Osiecka – 114 głosów (62,30 proc.)
Tadeusz Mastaj (KWW Marka Rączki) – Zawadka Osiecka – 80 głosów (45,20 proc.)
Dariusz Dominik Łaba (KWW Marka Rączki) – Załęże - 106 głosów (54,64 proc.)
Wiesław Piotr Kiełbasa (KWW Marka Rączki) – Załęże – 75 głosów (56,39 proc.)
Mariusz Grzegorz Zagórski (KWW Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski) – Świerchowa – 97 głosów (66,44 proc.)
Grzegorz Stanisław Myśliwiec (KWW Antoniego Marchewki dla Dobra Gminy Osiek Jasielski) – Świerchowa – 68 głosów – 45,64 proc.

Rada Gminy Skołyszyn

Józef Kielar (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Przysieki (nie miał kontrkandydatów)
Bogusław Władysław Ciołkosz (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Przysieki (nie miał kontrkandydatów)
Janusz Piotr Łyszczarz (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Bączal Górny (nie miał kontrkandydatów)
Bartosz Marcin Serwa (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Bączal Dolny (nie miał kontrkandydatów)
Stanisław Wojdyła (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Lipnica Górna (nie miał kontrkandydatów)
Dariusz Józef Łyszczarz (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Jabłonica (nie miał kontrkandydatów)
Zdzisław Dąbrowski (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Lisów – 170 głosów (59,03 proc.)
Władysław Michał Trzeciak (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Siepietnica (nie miał kontrkandydatów)
Dorota Maria Woźniak (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Sławęcin (nie miał kontrkandydatów)
Andrzej Kazimierz Świerzowski (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Kunowa – 254 głosy (67,20 proc.)
Kazimierz Goleń (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Harklowa (nie miał kontrkandydatów)
Stanisława Nigborowicz (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Święcany (nie miała kontrkandydatów)
Małgorzata Agata Dyda (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Święcany (nie miała kontrkandydatów)
Stanisław Wojciech Kołodziej (KWW Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy) – Skołyszyn (nie miał kontrkandydatów)
Sławomir Paweł Drozdowicz (KWW Porozumienie Samorządowe) – Skołyszyn – 236 głosów (49,79 proc.)

Rada Gminy Tarnowiec

Marek Marcin Gruszkoś (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Tarnowiec – 113 głosów (45,20 proc.)
Jarosław Paweł Pękala (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Tarnowiec – 197 głosów (65,45)
Tadeusz Śmietana (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Gliniczek – 162 głosy (68,94 proc.)
Agnieszka Barbara Grasela (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Czeluśnica (nie miała kontrkandydatów)
Piotr Henryk Urbanik (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Wrocanka – 183 głosy (66,79 proc.)
Dawid Głowacki (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Potakówka – 108 głosów (73,47 proc.)
Grzegorz Antoni Myśliwiec (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Glinik Polski – 166 głosów (83,84 proc.)
Piotr Tadeusz Sysoł (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Nowy Glinik (nie miał kontrkandydatów)
Tadeusz Stanisław Giebułtowski (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Umieszcz (nie miał kontrkandydatów)
Łukasz Stryczniewicz (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Łajsce (nie miał kontrkandydata)
Teresa Grzesik (KWW Samorząd dla Mieszkańców) – Łubno Szlacheckie – 105 głosów (57,07 proc.)
Kazimierz Buratyn (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Łubienko (nie miał kontrkandydatów)
Jarosław Janusz Lula (KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami) – Dobrucowa – 213 głosów (68,27 proc.)
Dariusz Tadeusz Szerląg (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Roztoki – 103 głosy (58,19 proc.)
Dawid Jakub Goleń (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec) – Sądkwoa – 134 głosy (66,67 proc.)

Rada Miejska Jasła

KWW Odnowa
Bogusława Wójcik – 265 głosów (6,07 proc.)
Joanna Banach-Gancarz – 186 głosów (4,26 proc.)
Krystyna Sikora – 303 głosy (6,80 proc.)
Tomasz Stanek – 288 głosów (6,46 proc.)
Marcin Węgrzyn – 421 głosów (9,64 proc.)
Jerzy Okarma – 299 głosów (6,85 proc.)
Agnieszka Sobczyk – 177 głosów (4,05 proc.)

KWW Wojciecha Zająca
Robert Snoch – 301 (6,89 proc.)
Piotr Samborski – 152 (3,48 proc.)
Wojciech Zając – 374 głosy (8,40 proc.)
Krzysztof Pec – 295 głosów (6,62 proc.)
Urszula Czyżowicz – 209 głosów (4,79 proc.)
Anna Szprucińska – 194 głosy (4,44 proc.)

KWW „Jaślanie”
Jan Pierzchała – 438 głosów (10,03 proc.)
Leszek Znamirowski – 269 głosów (6.04 proc.)
Krzysztof Czeluśniak – 334 głosy (7,65 proc.)

KKW Koalicja Obywatelska
Jolanta Jachym – 171 głosów (3,92 proc.)
Artur Dudek – 216 głosów (4,85 proc.)
Piotr Bialik – 236 głosów (5,40 proc.)

KWW Bogdana Ziemby
Bogdan Ziemba – 278 głosów (6,24 proc.)

KWW Andrzeja Czerneckiego
Mariola Mazur – 165 głosów (3,78 proc.)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Składy nowych rad we wszystkich gminach powiatu jasielskiego - Jasło Nasze Miasto

Wróć na jaslo.naszemiasto.pl Nasze Miasto