Na ratowanie zabytków w powiecie jasielskim. Rządowa dotacja ponad 8,2 mln złotych

Bogdan Hućko
Bogdan Hućko
Samorządy w powiecie jasielskim otrzymały z rządowego programu na ratowanie zabytków ponad 8,2 mln złotych
Samorządy w powiecie jasielskim otrzymały z rządowego programu na ratowanie zabytków ponad 8,2 mln złotych Fot. Bogdan Hućko
Ponad 8,2 mln złotych trafiło do powiatu jasielskiego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wsparcie otrzymają obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.

Samorządy Powiatu Jasielskiego, miasta Jasła, miasta i gminy Kołaczyce oraz gmin – Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Skołyszyn i Tarnowiec otrzymały dofinansowanie na 26 zadań, czyli roboty budowlane, prace remontowe, restauracyjne i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych.

W sumie do powiatu jasielskiego z rządowego programu trafiło 8 286 500 złotych.

– Jest to kolejna transza środków, które spływają do powiatów, miast i gmin, kolejna z wypełnionych obietnic rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy panu premierowi za te środki, które będziemy mogli wkomponować w nasze zabytki

– powiedziała senator Alicja Zając.

W ramach RFOD wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przekazał, że w ramach pierwszego naboru do programu wpłynęło ponad 20 tys. wniosków na sumę ponad 11 mld zł. -

Mogliśmy w tym pierwszym etapie zrealizować, tyle, ile przekazaliśmy. Będzie jeszcze drugi etap, więc te wszystkie projekty, które nie są zaliczone do pierwszego etapu, mają jeszcze szansę realizacji

- zaznaczył.
Taką nadzieję ma Gmina Osiek Jasielski, która w tym rozdaniu nie otrzymała dofinansowania.

W skali kraju dofinansowanie otrzymało 4808 projektów na łączną kwotę ponad 2,5 miliarda złotych. Natomiast w województwie podkarpackim ponad 183 miliony złotych rozdysponowano między 458 zabytkowych budowli.

Piotr Rycerski: program bezprecedensowy

Według Piotra Rycerskiego, szefa gabinetu ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, jest to program bezprecedensowy, ponieważ do tej pory nie było takiego dotyczącego ochrony zabytków z tak wielkim budżetem.

- Jest to program niezwykle ważny i warto powiedzieć jak został skonstruowany, ponieważ bardzo mocno wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju. Politykę, która przyświeca naszemu rządowi już od 2015 roku i konsekwentnie ją realizujemy. Mianowicie mam na myśli to, że program ten pozwala na dofinansowanie inwestycji i projektów w wysokości aż 98 procent środków pozyskanych z tego właśnie programu. Jakie to ma znaczenie? Ma ogromne znaczenie, ponieważ program ten skierowany jest do wszystkich samorządów. Nie tylko – tak, jak to było kiedyś – były ogromne strumienie finansowania rządowego skierowane tylko do bogatych miast i regionów. Ten program pozwala na wykonywanie inwestycji z udziałem rządowych środków przez samorządy, których nie stać na duży wkład własny. Także to się wpisuje w politykę zrównoważonego rozwoju, ponieważ naszym zdaniem Polska jest jedna. Każdy samorząd, bez względu na zasobność swojego budżetu, ma prawo do korzystania ze środków rządowych

– powiedział Piotr Rycerski.

Bogdan Rzońca: bez względu na barwy partyjne

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca przypomniał, że w 2015 roku budżet państwa wynosił około 300 miliardów złotych, a w tym roku jest dwukrotnie wyższy. Deputowany zwrócił uwagę, że dodatkowe pieniądze na ratowanie zabytków, to także efekt polityki fiskalnej rządu PiS i uszczelnienia systemu podatkowego.

– Okazuje się, że te wszystkie uszczelnienia, o których cały czas mówimy i przypominamy, związane z podatkami PIT, CIT, VAT oraz oczywiście akcyza, przynoszą bardzo oczekiwany efekt w takiej to postaci, że znalazły się pieniądze na zabytki

– podkreślił Bogdan Rzońca.

Duże dofinansowanie otrzymały zabytki sakralne.

– Ale przecież te zabytki sakralne nie są własnością tylko i wyłącznie kościoła czy grup wyznaniowych, religijnych, tylko to jest dobro narodowe. Podkreślamy to, że utrzymanie tej substancji zabytkowej to jest później duża wartość w postaci wizyt turystów, którzy podziwiają przeszłość, historię, nawiązują do znakomitych tradycji związanych z bogactwem kulturowym

– tłumaczył europoseł.

Polityk zwrócił uwagę, że na rządową pomoc mogą liczyć wszystkie samorządy, bez względu na sympatie polityczne czy przynależność partyjną starostów, burmistrzów, prezydentów miast czy wójtów.

– Te wszystkie finansowe wsparcia, które otrzymują samorządy od rządu Prawa i Sprawiedliwości, na pewno są widoczne dla przeciętnego obywatela, mieszkańca. Proszę też zwrócić uwagę, że nie ma tutaj podziałów politycznych. Opozycja mówi, że otrzymują tylko „pisowskie” gminy i miasta. To nie prawda. Wszyscy otrzymują te pieniądze. Te pieniądze są po prostu dla tych, którzy składają wnioski. Bywają sytuacje, że ktoś atakuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, że nie dostał pieniędzy na to lub na to, ale nie złożył wniosku. Takie sytuacje też są i dlatego musimy to wyjaśniać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma w polu widzenia całą Polskę, wszystkie gminy, wszystkie samorządy, a legitymacje partyjne wyciągamy wtedy kiedy głosujemy indywidualnie, w sposób tajny i dopiero później się okazuje kto rządzi. Na dzisiaj najważniejsze jest to, że nasz polski rząd pamięta o tych wydatkach, które są bardzo uciążliwe dla gmin. Bywało nieraz tak, że księża czy rady parafialne chodzili z czapką i zbierali pieniądze na zabytki. Ludzie nie byli z tego zadowoleni, ale na pewno nie były to takie kwoty jak macie tu państwo zaprezentowane

– mówił Bogdan Rzońca.

Powiat jasielski – 1 milion złotych

Powiat Jasielski na renowację zabytkowego budynku w ponad 5-hektarowym podworskim parku w Trzcinicy otrzymał 1 milion złotych.

- Ten budynek jest mocno zaniedbany. Zamierzamy przygotować ten pałac do pełnienia funkcji ponadregionalnej. Rozmawiamy z Markiem Kuchcińskim, ministrem szefem kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat przeznaczenia pod siedzibę Instytutu Polsko – Słowackiego. Oczywiście milion nie wystarczy na całkowitą renowację zabytku, ale jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że będziemy mogli zabezpieczyć ten zabytek przed ruiną. Ten olbrzymi majątek w Trzcinicy, który jest w tej chwili własnością powiatu, jest mocno zaniedbany. Z Polskiego Ładu zamierzamy w najbliższym czasie uruchomić przetarg na ponad 16 milionów złotych na część, w której znajduje się w chwili obecnej internat i stołówka. Przeznaczymy to na inne cele – na dostosowanie do warunków XXI wieku

– powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.
• Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy – etap I – 1 000 000 zł

Miasto Jasło – 862 891 złotych

• Prace konserwatorskie zespołu kościoła farnego i dzwonnicy w Jaśle – 862 891,85 zł

Gmina Krempna – 980 tysięcy złotych

- To duży zastrzyk finansowy

– nie kryje satysfakcji wójt Kazimierz Miśkowicz.

– Zabytków mamy sporo i środki zostały tak podzielone, że obejmują cmentarze z I wojny światowej, kapliczki i krzyże przydrożne, bo jest ich dosyć dużo i świadczą o przeszłości tamtego obszaru. A ponadto cerkwie w Świątkowej Małej, Kotani, Krempnej, Polanach i Myscowej. Chcemy wszystkie zabytki wspomóc i trochę odrestaurować

– dodał wójt.

• Renowacja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych na terenie Gminy Krempna – 127 400 zł
• Prace konserwatorskie przy ikonostasie (XVII/XVIII w.) z dawnej cerkwi grekokatolickiej w Świątkowej Małej – 245 000 zł
• Renowacja cmentarzy zabytkowych nr 4 w Grabiu i nr 3 w Ożennej – 58 800 zł
• Prace renowacyjne wewnątrz cerkwi w Myscowej – 137 200 zł
• Odnowienie ikonostasów i ikon wewnątrz cerkwi w Kotani – 147 000 zł
• Renowacja wnętrza cerkwi w Polanach – 88 200 zł
• Renowacja cmentarza zabytkowego nr 6 z I wojny światowej w Krempnej – 73 500 zł
• Renowacja zabytkowych cmentarzy w Polanach i nr 5 w Grabiu – 68 600 zł
• Remont elewacji cerkwi w Krempnej – 34 300 zł

Gmina Brzyska – 245 tysięcy złotych

Pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę organów w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach.
• Naprawa organów w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach – 245 000 zł

Gmina Dębowiec – 970 200 złotych

• Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowym „Domu Ubogich” w Dębowcu – 970 200 zł

Gmina Jasło – 778 200 złotych

- Od wielu lat dbamy o zabytki znajdujące się na naszym terenie. Otrzymana kwota wspomaga nas mocno. Największe wydatki na kaplicę Gorayskich i renowację plebanii w Osobnicy

– powiedział wójt Wojciech Piękoś.
• Roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy – 39 000 zł
• Roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy – 243 000 zł
• Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach – 350 000 zł
• Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach – 73 000 zł
• Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepelskim znajdującym się w Niepli – 24 400 zł
• Roboty budowlane przy kapliczce z Figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem położonej w Żółkowie – 48 800 zł

Prace konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach.
Kaplica Gorayskich zbudowana w 1894 r., wpisana do rejestru zabytków w 2018 r. Prace konserwatorskie i roboty polegać będą na: zmianie sposobu odprowadzenia wód opadowych m.in. poprzez demontaż kostki brukowej wzdłuż południowej ściany, pracach wewnątrz krypty grobowej (uzupełnienie tynków), remoncie schodów zewnętrznych oraz pracach w kaplicy nad kryptą grobową (remont ścian, stolarki drzwiowej, okien z elementami witrażowymi, kolebkowego stropu kaplicy i czyszczenie posadzki). Wartość inwestycji to 360 tysięcy złotych.

Roboty budowlane - przebudowa zabytkowej plebani w Osobnicy
Plebania powstała w 1908 r., w czasie budowy kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM. Roboty budowlane polegać będą na modernizacji konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, dociepleniem i orynnowaniem.
Wartość inwestycji to 250 tysięcy złotych.

Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Szebniach
Drewniany zabytkowy kościół z 1605 r. Z tego okresu pochodzi prezbiterium oraz część zrębu nawy. Późnobarokową stylistykę i podział wnętrza na trzy nawy świątynia uzyskała w 1794 r. Całość zabytku otacza murowane ogrodzenie zwieńczone drewnianym daszkiem. W ogrodzenie wkomponowana jest zabytkowa murowana parawanowa dzwonnica pochodząca z końca XIX wieku. Roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegać będą na malowaniu pokrycia dachowego, rynien spustowych oraz remoncie parawanowej dzwonnicy.
Wartość inwestycji to 75 tysięcy złotych.

Roboty budowlane przy kapliczce z Figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem położonej w Żółkowie
Kapliczka stanowi ważny element krajobrazu wsi oraz świadectwa wiary, o czym świadczą pozostawione w jej wnętrzu stare obrazy przekazywane przez uczestników pielgrzymek do miejsc kultu. Stan zachowania kapliczki nie jest zadowalający. Obiekt posiada liczne uszkodzenia pokrycia dachowego, tynku, pęknięcia i uszkodzenia konstrukcji. Roboty budowlane obejmować będą: wzmocnienie fundamentów, remont dachu i okien oraz odnowienie elewacji, stolarki drzwiowej, ścian wewnętrznych wraz ze sklepieniem i posadzki.
Wartość inwestycji to 50 tysięcy złotych.

Roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy
Kapliczka wzniesiona w 1931 r. na terenie po dawnym cmentarzu rzymskokatolickim w Osobnicy, w miejscu, gdzie w latach 1512 – 1906 znajdował się drugi stary kościół parafialny pw. św. Stanisława BM. Kapliczka jest przykładem neogotyckiej formy architektonicznej wykonanej na wzór budowli kościelnych. Roboty budowlane obejmować będą: remont dachu i okien oraz odnowienie elewacji, stolarki drzwiowej, ścian wewnętrznych i posadzki.
Wartość inwestycji to 40 tysięcy złotych.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepelskim znajdującym się w Niepli
Postument w kształcie czworoboku zwężającego się u góry, wykonywany z kamienia ciosanego, zwieńczony orłem. Na postumencie zamontowana jest pamiątkowa tablica informująca o fundatorze i roku powstania (1933 r.). Prace konserwatorskie obejmować będą czyszczenie i konserwację cokołu kamiennego wraz z orłem i odnowienie pamiątkowej tablicy. Roboty budowlane polegać będą na budowie kutego ogrodzenia wokół pomnika.
Wartość inwestycji to 25 tysięcy złotych.

Miasto i gmina Kołaczyce – 480 200 zł

• Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy – 480 200 zł

Nowy Żmigród – 990 tysięcy złotych

– Otrzymaliśmy blisko milion złotych. Bardzo się cieszę. Był to wniosek parafii na remont i konserwację zabytków ruchomych w kościele - Sanktuarium Błogosławionego Księdza Władysława Findysza

– powiedział wójt Grzegorz Bara. Wcześniej parafia otrzymała pomoc od marszałka województwa podkarpackiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz Rady Gminy Nowy Żmigród. Składają się na remont również parafianie.
• Remont zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana w Nowym Żmigrodzie – 90 000 zł
• Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie – 900 000 zł

Gmina Skołyszyn – 1 milion złotych

Milion złotych na przeprowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich, remontowych w zabytkowych kościołach: zabytkowej dzwonnicy w Harklowej, obejścia wokół świątyni w Sławęcinie oraz na przeprowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich, pokrycia dachu ponad 500-letniego kościoła w Święcanach.

- Obecnie trwają prace przy zabezpieczeniu fundamentów kościoła, podwalin i gmina Skołyszyn ma swój finansowy udział. Przeznaczyliśmy 50 tysięcy złotych na ten cel

– powiedział wójt Bogusław Kręcisz.
• Modernizacja i konserwacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Doroty w Harklowej – 107 800 zł
• Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele w Święcanach polegające na remoncie i wymianie elementów dachu, sygnaturki i dzwonnicy – 745 200 zł
• Remont obejścia wokół zabytkowego Kościoła pw. św. Katarzyny w Sławęcinie – 147 000 zł

Gmina Tarnowiec – 980 tysięcy złotych

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na dalsze prace przy rewitalizacji XIX-wiecznego dworu Pilińskich. W tym roku to drugi zastrzyk finansowy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 180 tysięcy złotych. Wójt Agata Augustyn uważa, że to kropla w morzu potrzeb, ale daje nadzieje na doprowadzenie renowacji budynku do końca. Po wyremontowaniu dworu zamierza stworzyć tam placówkę środowisk kulturalnych i artystycznych.
• Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu – 980 000 zł

Forum Lokalnego Biznesu w powiecie krapkowickim - Joachim Wojtala

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na jaslo.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie